« Back to tips Stadtlohn-Vreden Airport | (DE) Frank van de Put 8 years ago

Airport Night VFR for Dutch pilots at Stadtlohn-Vreden Airport

Read on Pilot enVliegtuig (EN)

Airport Stadtlohn-Vreden (EDLS) provides the Dutch pilots the possibility to be employed for night flights . There can be from October 29 until the end of march 2015 on Wednesdays and Fridays from sunset until 20.00 hours local to be flown.

the earlier pilots of this opportunity, the longer they can fly. To the employed for night flights are apart of the normal landingsgelden no additional cost.

Only when the weather allows, there will be flown. Information about the offer for employed for night flights is to be found on http://www.flugplatz-stadtlohnonder the heading ‘Nachtflug’

After sending an email to info@flugplatz-stadtlohn.de following is a message automatically if it is employed for night flights.

It is also possible to use flying schools on EDLS ‘night’. Also, at the airport conveniently Avgas refuelling. For any additional questions, the Dutch harbor master Rob Zek phone number 0049 2563 3333.


Powered by Yandex.Translate

Airport Night VFR for Dutch pilots at Stadtlohn-Vreden Airport

Gelezen op Piloot en Vliegtuig (NL)

Vliegveld Stadtlohn–Vreden (EDLS) biedt de Nederlandse piloten de mogelijkheid tot nachtvliegen . Er kan vanaf 29 oktober tot eind maart 2015 op woensdagen en vrijdagen van sunset tot 20.00 uur lokaal worden gevlogen.

Hoe eerder piloten van deze gelegenheid gebruik maken, des te langer ze kunnen vliegen. Aan het nachtvliegen zijn afgezien van de normale landingsgelden geen extra kosten verbonden.

Alleen als het weer het toe laat wordt er gevlogen. Informatie over het aanbod voor nachtvliegen is te vinden op http://www.flugplatz-stadtlohnonder het kopje ‘Nachtflug’

Na het sturen van een email naar info@flugplatz-stadtlohn.de volgt een automatisch bericht als het nachtvliegen plaats vindt.

Het is tevens mogelijk om met vliegscholen op EDLS ‘nachturen’ te maken. Tevens kan op het vliegveld gunstig Avgas getankt worden. Voor eventuele aanvullende vragen is de Nederlandse havenmeester Rob Zek bereikbaar onder telefoonnummer 0049 2563 3333.comments

  • No comments yet ...

To add a comment login is required

Login Register

Simply add a new tip and share it with your friends.

You can add photo’s and video any time by pressing the edit button.